fbpx

ZAŠTITA OD POŽARA

Organizovanje i realizacija

Organizovanje i realizacija kompletnih usluge iz oblasti zaštite od požara vrše se putem zvanične saradnje sa firmom ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD, po akreditovanim metodama.

Servisiranje

Prevoznih i ručnih protivpožarnih aparata

Sudova pod pritiskom

Sistema za detekciju požara

Sistema za dojavu požara

Sistema za automatsko gašenje požara

Sistema protivpanične rasvete

Servisiranje hidrantske instalacije

Servis i remont hidrauličnih pumpi

Stabilnih sistema za gašenje požara

Ispitivanje

Protivpožarnih aparata tip CO2 na hladan vodeni pritisak

Protivpožarnih aparata tip S i HL na hladan vodeni pritisak

Boca iz stabilnih sistema na hladan vodeni pritisak

Pritiska u stacionarnim instalacijama i instalacijama hidrantske mreže

Projektovanje

Mašinskih instalacija za gašenje požara

Hidrantske instalacije i mreže

Sistema za detekciju požara

Sistema za dojavu požara

Sistema za automatsko gašenje požara

Gromobranske instalacije

Sistema protivpanične rasvete

Stabilnih instalacija slabe struje

Stabilnih instalacija jake struje

Izvodjenje radova

Montaža sistema za gašenje požara

Montaža protivpožarnih vrata

Montaža protivpožarne opreme prema zahtevima naručioca

Impregnacija drvenih i metalnih površina sredstvima za usporavanje gorenja

Električne i protivpožarne instalacije na objektima visokogradnje

Nadzor

nad izvođenjem radova na hidrantskoj instalaciji

nad izvođenjem radova na stabilnim sistemima za gašenje požara

nad izvođenjem radova na sistemima za dojavu požara

Merenje

Pritiska u stacionarnim instalacijama

Pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži

Konsalting

Vođenje referata zaštite od požara

Izrada pravilnika o zaštiti od požara

Izrada programa obuke iz zaštiti od požara

Izrada elaborata zaštite od požara

Izrada plana zaštite od požara

Izrada analize požarne ugroženosti

Izrada studija organizacije zaštite od požara

Programi za unapređenje zaštite od požara

Izrada plana evakuacije u slučaju požara

Edukacija

Obuka zaposlenih iz zaštite od požara

Obuka za rad na svim sistemima koje Energorazvoj projektuje, montira i pušta u rad

Osposobljavanje zaposlenih za postupanje u vanrednim situacijama

Periodične provere zaposlenih iz oblasti ZOP

Osposobljavanje rukovodilaca evakuacije za zvanje i postupanje prema planu evakuacije

Posebni oblici edukacije u oblasti ZOP